תשחצים ותשבצים

נביא מקראי בתקופת דוד ושלמה | נביא בתקופת דוד ושלמה תשבץ
אזור במרכז הארץ | אזור במרכז הארץ תשבץ

חבל ארץ בדרום סין | חבל ארץ בדרום סין תשבץ

חבל ארץ בסין | חבל ארץ בסין תשבץ

חלוקת שטח אדמה | חלוקת שטח אדמה תשבץ

יונק בעל חרטום ארוך | יונק בעל חרטום ארוך תשבץ

במלוא מסירותו | במלוא מסירותו תשבץ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *